AP3: Kliniske forsøg

Arbejdspakke 3 i VR8 udgør de to kliniske studier, der sammen undersøger brugbarheden og behandlingseffekten af VR8-systemet.

3.1. Feasibilitystudie

Hvad synes patienter og behandlere om VR8-systemet?

Feasibilitystudiet er et forberedende trin inden VR8-systemet skal afprøves i et randomiseret studie. Feasibility omhandler anvendeligheden af systemet samt sandsynligheden for at patienter og behandlere vil bruge og have gavn af systemet. For at undersøge behandlingen vil mindst 10 patienter og 5 klinikere fra Psykiatrien i Region Syddanmark blive inviteret til at deltage i afprøvningen af VR8-systemet. Patienterne og klinikerne vil blive interviewet med henblik på deres brugeroplevelse.

Feasibilitystudiet vil foregå i tæt samarbejde med udviklingsarbejdet i arbejdspakke 2. Herved kan erfaringerne fra afprøvningen af udstyret bidrage til udviklingsprocessen.

Målet med feasibilitystudiet er at sikre et tilfredsstillende produkt til det efterfølgende RCT studie, så udviklingsarbejdet ikke vil være nødt til at foregår sideløbende med den reelle test af behandlingseffekten.

3.2. Randomiseret kontrolleret studie

Det randomiserede kontrollerede studie (RCT) har til hensigt at måle behandlingseffekten ved brug af VR8-systemet, når det er blevet afprøvet og færdigudviklet via feasibilitystudiet.

Behandlingen vil foregå som et 10-ugers behandlingsforløb baseret på kognitiv adfærdsterapi, men med eksponeringsøvelserne leveret gennem VR. 180 personer med socialfobi vil blive fordelt i 3 grupper:

  1. Case-gruppen: Vil blive tilbudt behandlingsprogrammet.
  2. VR-placebo: Vil modtage en neutral VR-simulation i 10 uger.
  3. Venteliste: Vil være på venteliste i 10 uger og herefter blive randomiseret til én af de andre grupper.

Målet med RCT-studiet er at undersøge effekten af at bruge VR-baseret eksponering med biofeedback til behandling af socialfobi. Gennem studiet håber vi at kunne påvise en tilsvarende eller bedre behandlingseffekt end ved traditionel eksponeringsterapi.

Tonny Elmose Andersen

Arbejdspakkeleder af 'Kliniske forsøg'

Lektor ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.
Psykolog og ph.d.

Mathias Torp Ernst

Forsker i 'Feasibilitystudie'

Psykolog ved Telepsykiatrisk Center, Internetpsykiatrien og Telepsykiatrisk Forskningsenhed.

Rul til toppen