AP5: Omkostningseffektivitetsanalyse

Når de kliniske studier er færdige, vil resultaterne derfra blive anvendt i en omkostningseffektivitetsanalyse

Analysen vil vise om VR8-interventionen giver en samfundsmæssig gevinst på længere sigt ved at investere i behandling for eksempelvis at få patienter i arbejde igen. Omkostningseffektivitetsanalysen vil inkludere direkte omkostninger forbundet med patienternes brug af sundhedssystemet, samt indirekte omkostninger som tabt arbejdskræft.

Omkostningsstudiet vil være baseret på resultaterne fra det randomiserede studie af de kliniske effekter.
Ud over de kliniske data vil der i studiet blive indsamlet data for hver af de 180 patienter om:

  • Tidsforbrug anvendt på VR behandlingen
  • Anden behandling i psykiatrien
  • Behandling hos egen læge
  • Beskæftigelse
  • Sygefravær fra beskæftigelse
  • Medicinforbrug

På baggrund heraf foretages beregning af de gennemsnitlige behandlingsomkostninger og indirekte omkostninger i form af sygefravær fra beskæftigelse fx ansættelse eller studie. Ved sammenligning med de kliniske data om behandlingens effekt vil omkostnings-effektforholdet blive beregnet. Den økonomiske analyse giver således et samlet billede af forholdet mellem omksotning per patient og den opnåede effekt

Kristian Kidholm​

Arbejdspakkeleder af 'Omkostningseffektivitetsanalyse'

Forskningsleder ved CIMT – Center for Innovativ Medicinsk Teknologi.
ph.d. i sundhedsøkonomi.

Rul til toppen