Om VR8

VR8 er en samling af forskningsprojekter. Projekterne udgør forskellige trin i arbejdet med brug af virtual reality (VR) til eksponeringsterapi for socialfobi. I løbet af projektperioden vil de forskellige delprojekter bidrage til udvikling, afprøvning, evaluering og til sidst implementering af VR behandlingen. Brug af VR til eksponering har hidtil vist sig at være lige så effektivt som traditionel eksponeringsterapi. Der mangler imidlertid forskning på, hvordan man kan udnytte potentialet for VR til at skabe en bedre og mere individualiseret behandling. I VR8 forsøger vi at koble et automatiseret bio-feedback system sammen med eksponeringsbehandlingen. Det vil sige, at under selve behandlingen vil patientens puls, sved og øjenbevægelser blive registreret med henblik på at vurdere patientens aktuelle angstniveau. Angstniveauet kan så udnyttes til at tilpasse eksponeringsøvelsen så patienten ikke bliver i en for let øvelse, men samtidig heller ikke overskrider sin egen grænse.

VR8 bygger oven på eksisterende viden og best practice for behandling af angstpatienter. Målet for projektet er at udvikle en behandlingsmetode, der kan fylde hullet mellem at tale om eller forestille sig situationen man er bange for og reelt at udsætte sig for situationen in vivo. Behandling ved brug af VR er mindre tidskrævende, men lige så effektivt som in vivo eksponering, og målet er at udvikle en metode, der kan give lettere og billigere adgang til behandling for patienter. Desuden vil patienterne på sigt kunne arbejde selvstændigt med eksponeringen, i det den automatiserede bio-feedback vil bremse eksponeringen i tilfælde af, at patienten kunne få et angstanfald.

Det overordnede projekt er forankret i Telepsykiatrisk Center i Psykiatrien i Region Syddanmark, men hvert delprojekt trækker på eksperter inden for det givne område. Herigennem er SDU repræsenteret med både Maersk McKinney Møller Instituttet (MMMI), Klinisk Institut, Institut for Psykologi, og CIMT – Center for Innovativ Medicinsk Teknologi. Projektet foregår yderligere i samarbejde med iMotions.

VR8 er organiseret i 5 overordnede projekter:

  1. Den overordnede ledelse af VR8, der løber på tværs af alle projekterne.
  2. Udviklingen af et virtual reality-baseret eksponeringsprogram der kan kobles sammen med automatiseret bio-feedback.
  3. Den kliniske afprøvning df VR8-systemet.
  4. Forberedelse til implementering i psykiatrien.
  5. Cost-effectiveness analyser af VR8-behandlingen.

Arbejdspakke 1: 'Ledelse og formidling'
understøtter de fire andre arbejdspakker:

AP2: Softwareudvikling

Indhold kommer snart...

AP3: Kliniske forsøg

Arbejdspakke 3 i VR8 udgør de to kliniske studier, der sammen...

AP4: Implementering

Hvis de kliniske studier viser positive resultater, vil erfaringerne...

AP5: Omkostningseffektivitetsanalyse

Når de kliniske studier er færdige, vil resultaterne derfra blive...

Denne nye teknologi skaber et afgørende bindeled imellem at ”tale om problemet” og at ”handle i det virkelige liv”. Dette bindeled er efterspurgt af både patienter og behandlere, når den typiske psykologbehandling ikke er tilstrækkeligt.
Mia Beck Lichtenstein
forskningsleder ved Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark
Rul til toppen