Om VR8

 

VR8 projektet består af 5 arbejdspakker. Arbejdspakkerne udgør forskellige trin i arbejdet med brug af virtual reality (VR) til eksponeringsterapi for socialfobi. De forskellige arbejdspakker vil bidrage til udvikling, afprøvning, evaluering og til sidst implementering af VR behandlingen. Brug af VR til eksponering har hidtil vist at være lige så effektivt som traditionel eksponeringsterapi. Der mangler imidlertid forskning på, hvordan man kan udnytte potentialet for VR til at skabe en bedre og mere individualiseret behandling. VR8 forsøger at koble et automatiseret bio-feedback system sammen med eksponeringsterapien. Det vil sige, at under selve behandlingen vil patientens puls, sved, respiration og øjenbevægelser blive registreret med henblik på at vurdere patientens aktuelle angstniveau. Angstniveauet kan hertil bruges til at tilpasse eksponeringsøvelsen så eksponeringen ikke bliver for let, men samtidig heller ikke overskrider patientens grænse.

VR8 projektet bygger oven på eksisterende viden og best practice for behandling af angstpatienter. Målet for projektet er at udvikle en behandlingsmetode, der kan være bindeled mellem at tale om eller forestille sig situationen man er bange for og reelt udsætte sig for situationen in vivo. Behandling ved brug af VR er mindre tidskrævende, men lige så effektivt som in vivo eksponering, og målet er at udvikle en metode, der kan give lettere og billigere adgang til behandling for patienter. Desuden vil patienterne på sigt kunne arbejde selvstændigt med eksponeringen, i det den automatiserede bio-feedback vil bremse eksponeringen i tilfælde af, at patienten kunne få et angstanfald.

Projektet er forankret i Telepsykiatrisk Center i Psykiatrien i Region Syddanmark, men hver arbejdspakke trækker på eksperter inden for det givne område. Herigennem er SDU repræsenteret med både Maersk McKinney Møller Instituttet (MMMI), Klinisk Institut, Institut for Psykologi, og CIMT – Center for Innovativ Medicinsk Teknologi. Projektet foregår yderligere i samarbejde med iMotions.

Arbejdspakke 1: 'Ledelse og formidling'

Den overordnede ledelse af VR8, der løber på tværs af alle arbejdspakker.

Udviklingen af et virtual reality-baseret eksponeringsprogram der kan kobles sammen med automatiseret bio-feedback.

Den kliniske afprøvning af VR8-systemet.

Forberedelse til implementering i psykiatrien hvis de kliniske studier viser effekt.

Cost-effectiveness analyser af VR8-behandlingen.

Denne nye teknologi skaber et afgørende bindeled imellem at ”tale om problemet” og at ”handle i det virkelige liv”. Dette bindeled er efterspurgt af både patienter og behandlere, når den typiske psykologbehandling ikke er tilstrækkeligt.
Mia Beck Lichtenstein
forskningsleder ved Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark
Rul til toppen